VÅRA TJÄNSTER

Vi kan utföra många olika arbetsuppgifter, både i master och torn men även markarbeten och transporter.

Nymontage

Byggnation av nya master och torn, rek av platser och vägar, kontakt med markägare och myndigheter, installation av antenner, fundamentsarbeten, kabeldragning.

Demontage

Nermontering av antennbärare, återställning av mark.

Rivning & Rasering

I vissa fall kan det säkraste sättet vara att riva en mast genom tex fällning. Rasering av kablar med stolpar utföres på enklaste sätt med lämplig maskin.

Service & Underhåll

Tillsyn av mastanläggning, service av elverk, slyröjning, rengöring av kameror, filterbyte, målning.

Markarbeten

Vi utför dom flesta typer av markarbeten såsom fundament, vägar, dikning, kabelförläggning, jordtag, trädfällning.

Besiktningar

Besiktningar av stålkonstruktioner utförs primärt i Sverige.

Utbildning

Utbildningar i mast-och stolparbete på plats hos kund eller i Valskog.

Specialtransporter

MTUH har transporttillstånd på samtliga sina lastbilar och servicebussar. Fordonen är allhjulsdrivna och lastbilarna är utrustade med kran så vi smidigt kan lasta och lossa själva.