Vindmätningsmast 98 meter - Öyfjellet, Mosjöen, Norge

Vindmätningsmast 98 meter

Öyfjellet, Mosjöen, Norge
Eolus Vind AB

Kamera: Viktor Hermansson / Roberth Lyckholm
Redigering: Toni Åkerman / underbase.se
Musik: Going Higher / bensound.com

Ansvarig utgivare: © Mast- och tornunderhåll Sverige AB 2018